Verkstaden ingår i Trygg-Hansas koncept fördelsverkstad. Det innebär att fordonet blir reparerat enligt fabrikantens anvisningar och dessutom får kunden ett antal mervärden.